Regulamin sklepu internetowego

DANE SPRZEDAJĄCEGO

Mebelek24.pl to prężnie rozwijający się sklep internetowy, ściśle związany z branżą meblarską. 

Nasze dane to:
Właścicielem serwisu internetowego Mebelek24.pl jest Tilda Meble Jacek Szafarz z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Pawia 6, 65-503 Zielona Góra, wpisana do Centralej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod nr: 929-102-96-67 oraz Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarczych (REGON) pod nr: 080413180.

ZWROTY

czas na odstąpienie od umowy: 14 dni

A. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
czas na zwrot: 30 dni
koszt zwrotu: ponosi nabywca
adres do zwrotu: Tilda Meble Jacek Szafarz, ul. Pawia 6, 65-503 Zielona Góra

B. Dążąc do zapewnienia Ci jak największej satysfakcji z dokonywanych u nas zakupów, jeśli jesteś kupującym - konsumentem, dajemy Ci możliwość odstąpienia od umowy sprzedaży, bez podawania przyczyny i  zwrotu zakupionego u nas produktu w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki.

C. Chcąc zwrócić zakupiony produkt, najprościej będzie, jeśli zamówisz kuriera po uprzednim skontaktowaniu się z obsługą Mebelek24.pl oraz po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, pisząc do nas na adres e-mail: biuro@mebelek24.pl
Jednocześnie możesz przy tej czynności, skorzystać z poniższego formularza:

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Mebelek24.pl - Tilda Meble Jacek Szafarz
ul. Pawia 6
66-503 Zielona Góra
biuro@mebelek24.pl
Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży:
nazwa produktu: .............................................................................
data zakupu i nr Oferty: ..................................................................
imię i nazwisko:...............................................................................
adres ................................................................................................
data (odstąpienia od umowy)...........................................................
.....................................................................
Podpis (jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej)

D. Powinieneś odesłać produkt w ciągu 7 dni od dnia przesłania nam oświadczenia o odstąpieniu
od umowy sprzedaży. Gdy otrzymamy od Ciebie zakupiony produkt, zwrócimy niezwłocznie (najpóźniej w ciągu 21 dni) wszystkie otrzymane od Ciebie płatności, pomniejszone o koszty odesłania produktu do producenta (jeśli zajdzie taka konieczność).

E. Ponadto, zgodnie z prawem odstępujący od umowy sprzedaży ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości kupionego produktu, jeżeli korzystał z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania. W takim wypadku zwrócimy odpowiednio pomniejszoną kwotę zwrotu za zakupiony przez Ciebie produkt.

F. Pamiętaj również, że zgodnie z prawem konsumenckim niektóre produkty nie są objęte prawem odstąpienia od umowy bez podania przyczyny (możliwością zwrotu). Dotyczy to między innymi następujących produktów:
- produkty dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie
można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie
zostało otwarte po dostarczeniu, np. bielizna, szczoteczki do zębów, depilatory, kremy, podkłady itp.;
- nagrania dźwiękowe, wizualne jak również gry i programy komputerowe dostarczane w
zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- produkty nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji konsumenta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
- produkty ulegające szybkiemu zepsuciu lub mające krótki termin przydatności do użycia;
- produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

REKLAMACJE

A. Dokładamy wszelkich starań, aby w naszej ofercie znajdowały się produkty najwyższej jakości,
pozbawione jakichkolwiek wad. Za ewentualne wady odpowiadamy na zasadach określonych w
przepisach Kodeksu cywilnego (w szczególności w art. 556 oraz art. 556(1)–556(3) KC.).

B. Jeżeli chcesz zareklamować produkt, możesz to zrobić:
- pisząc na adres email: biuro@mebelek24.pl lub;
- w formie pisemnej kierując reklamację na adres: Mebelek24.pl - Tilda Meble Jacek Szafarz ul. Pawia 6, 65-503 Zielona Góra.

C. Poprawnie składana przez Ciebie reklamacja, powinna zawierać co najmniej:
- Twoje imię i nazwisko oraz adres,
- numer oferty, datę zawarcia umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
- przedmiot reklamacji, ze wskazaniem Twojego żądania,
- wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.


Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem
reklamacji możemy zwrócić się do Ciebie o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Ciebie adres e-mail bądź na adres poczty
tradycyjnej.
Zadbaj o bezpieczne zapakowanie produktu, tak aby dotarł do nas nieuszkodzony.
UWAGA: Informujemy, że dla kupujących niebędących konsumentami, sprzedawane przez nas
przedmioty objęte są całkowitym wyłączeniem z tytułu rękojmi, zgodnie z przepisami zawartymi w
Kodeksie Cywilnym.

GWARANCJA

Jeśli sprzedawany przez nas produkt objęty jest gwarancją producenta lub importera, jej zakres potwierdza dokument gwarancyjny.
Jeżeli chcesz skorzystać z przysługujących Ci uprawnień dotyczących reklamacji produktu z tytułu gwarancji, możesz zgłosić reklamację powołując się na nią w treści zgłoszenia reklamacyjnego lub skontaktować się bezpośrednio z gwarantem (co w określonych sytuacjach może przyspieszyć proces reklamacji).

Pozostałe informacje
A. Dostawa produktów możliwa jest tylko na terenie Polski, w terminie określonym w danej Ofercie i
następuje na adres wskazany przez kupującego.
B. Na wpłatę w związku z zakupionym produktem czekamy 7 dni. W tym czasie możesz wybrać kolejne produkty z naszej oferty i zapłacić za nie w ramach jednej płatności.
C. Faktury za zakupiony produkt są przesyłane w formie elektronicznej. W związku z tym, akceptacja
naszej Oferty stanowi jednocześnie Twoją zgodę na przesyłanie faktur w formie elektronicznej, w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług.
D. Nabywcy będący konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Poznaniu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem:
www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. 

ODBIÓR ZUŻYTEGO SPRZĘTU

Nabywając u nas sprzęt elektryczny lub elektroniczny masz prawo nieodpłatnie zwrócić stary zużyty sprzęt, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
Zwrot zużytego sprzętu może się odbyć wyłącznie w przypadku, gdy będzie obejmował sprzęt zużyty tego samego rodzaju, pełniący te same funkcje co nowy sprzęt u nas nabywany.
Żeby skorzystać z usługi bezpłatnego zwrotu zużytego sprzętu (jeśli taka usługa będzie możliwa), prosimy Cię o kontakt z naszym zespołem obsługi klienta drogą mailową na adres: biuro@mebelek24.pl. Niestety nie możemy zagwarantować jednoczesnej dostawy nowego i odbioru zużytego sprzętu. Nieodpłatny odbiór zużytego sprzętu realizowany jest w miejscu dostawy nowego sprzętu.
Przed przekazaniem zużytego sprzętu, prosimy przygotuj zużyty sprzęt w następujący sposób:
- kuchenki – wymagają odłączenia od instalacji gazowej (przez osobę posiadającą odpowiednie
uprawnienia) lub elektrycznej,
- pralki, zmywarki i suszarki – wymagają odłączenia od instalacji wodnej i elektrycznej,
- lodówki i zamrażarki - konieczne jest rozmrożenie i odłączenie od instalacji elektrycznej.
Zwrotu zużytego sprzętu można dokonać także:
-dostarczając go na własny koszt na adres: Tilda Meble s.c. Jacek Szafarz, Marcin Szafarz, ul. Pawia 6, 65-503 Zielona Góra;
- w punktach zbierania zużytego sprzętu- w tym celu możesz zwrócić się z pytaniem do Urzędu Gminy lub Miasta, o podanie miejsca, w którym można bezpłatnie zezłomować stary sprzęt. Listę miejsc, w których można oddać zużyty sprzęt prowadzi również Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, pod następującym adresem:http://rzseie.gios.gov.pl/szukaj_rzseie.php

PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Wszelkie dane osobowe podawane podczas procesu zamawiania służą wyłącznie do realizacji zamówienia i nie są udostępniane innym instytucjom ani osobom trzecim - z wyjątkiem opisanym w pkt.2. Pozyskiwanie danych oraz ich przetwarzanie odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami.

W przypadku sprzedaży produktów poprzez Sklep Internetowy w celu dostarczenia produktów do Klienta dane osobowe konieczne do zaadresowania i dostarczenia przesyłki są przekazywane firmom zawodowo trudniącym się dostarczaniem przesyłek - w szczególności Poczcie Polskiej, oraz firmom kurierskim - wraz z powierzeniem przesyłki do dostarczenia a w przypadku skorzystania z systemu płatności bezpośrednich on-line - administratorowi systemu płatności.

Administratorem danych osobowych Klienta zbieranych za pośrednictwem SKLEPU INTERNETOWEGO jest firma: Tilda Meble s.c. z siedzibą w Zielonej Górze, przy ul. Pawiej 6.

Dane osobowe Klienta zbierane przez Administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu nawiązania, ukształtowania, zawarcia, zmiany lub rozwiązania Umowy pomiędzy Usługodawcą i Klientem i zrealizowania Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej.

Jeżeli klient wyrazi zgodę poprzez wpisanie się na listę subskrybentów będzie otrzymywał "newsletter" na podany przez siebie adres e-mailowy. W każdej chwili jest możliwa rezygnacja z usługi newslettera,

Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia w dowolnym czasie.

W przypadku wyboru sposobu płatności on-line dane KUPUJĄCEGO są przekazywane administratorowi systemu płatności w celu przeprowadzenia transakcji;

Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej skutkuje niemożliwością zawarcia i realizacji tejże umowy. Zgodę na rejestrację i przetwarzanie danych osobowych Konsument wyraża jawnie przed rejestracją w systemie.

Dla zrealizowania obsługi umowy konieczne jest podanie następujących danych Klienta:

- nazwisko i imię lub nazwa firmy Klienta;

- w przypadku firmy numer ewidencyjny NIP;

- adres do wysyłki produktów oraz adres do faktury (kraj, miasto, kod pocztowy, ulica, numer posesji, numer lokalu));

- adres e-mail Użytkownika;

- numer telefonu kontaktowego;

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Umowa zawierana jest w języku polskim i pod jurysdykcją prawa polskiego. Wybór ten nie pozbawia jednak ochrony konsumenta jaką przyznają mu przepisy, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a przedsiębiorca kieruje swoją działalność do tego państwa i umowa wchodzi w zakres tej działalności.

Treść Regulaminu jest dostępna cały czas w zakładce REGULAMIN na stronie Sprzedawcy i może być kopiowana i drukowana w każdej chwili przez Kupującego. Treść REGULAMINU może być też przesłana pocztą elektroniczną lub pocztą na życzenie Klienta.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności:

  • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. KODEKS Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.);
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. 2002 Nr 101 poz. 926 ze zm.);
  • Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013 poz. 1422);
  • Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508 ze zm.);
  • Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631 ze zm.),
  • Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827)

W przypadku gdyby w REGULAMINIE zostały zawarte postanowienia sprzeczne z wyżej wymienionymi lub innymi obowiązującymi przepisami w Rzeczypospolitej Polskiej - przepisy te mają pierwszeństwo nad sformułowaniami REGULAMINU.

Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego REGULAMINU zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone . W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje obowiązujący.

Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez SKLEP INTERNETOWY są używane w celach identyfikacji i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 nr 49 poz. 5081 ze zm.).

Wszystkie zdjęcia zamieszczone na STRONIE INTERNETOWEJ chronione są na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 ze zm.) - posiadają twórczy i indywidualny charakter. Nie można ich kopiować bez zgody Administratora Strony Internetowej.

W przypadku sporów związanych z realizacją zawartej umowy strony będą dążyły do rozwiązania sporu na drodze postępowania polubownego pozasądowego - w tym do rozwiązania sporu przed mediatorem. W przypadku braku rozstrzygnięcia sporu na drodze polubownej sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie Sąd Powszechny.


Produkt pomyślnie dodany do porównywarki !